Obwieszczenie z dnia 24 marca 1941 r.

Ze względu na dobro publiczne zostaje z natychmiastową mocą utworzona zamknięta dzielnica mieszkaniowa (getto). (…) We wspomnianej dzielnicy winni zamieszkać wszyscy osiadli w Lublinie Żydzi. Poza gettem jest Żydom stały pobyt wzbroniony.

Obwieszczenie z dnia 24 marca 1941 r. dotyczące utworzenia żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej (getta) w Lublinie. Źródło: zasoby Archiwum Państwowego w Lublinie, Akta Rady Żydowskiej w Lublinie, sygn. 13, s. 185-186.

Obwieszczenie z dnia 24 marca 1941 r. dotyczące utworzenia żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej (getta) w Lublinie. Źródło: zasoby Archiwum Państwowego w Lublinie, Akta Rady Żydowskiej w Lublinie, sygn. 13, s. 185-186.

Ze względu na dobro publiczne zostaje z natychmiastową mocą utworzona w Lublinie zamknięta żydowska dzielnica mieszkaniowa (getto), celem przeprowadzenia tegoż zarządzam:

1. Granice getta w Lublinie są wyznaczone następującymi ulicami: od rogu Kowalskiej poprzez Kowalską, Krawiecką wzdłuż bloku domów zaznaczonych na planie, przecinając wolne pole Siennej do Kalinowszczyzny aż do rogu Franciszkańskiej, Franciszkańską poprzez Unicką aż do rogu Lubartowskiej, Lubartowską aż do rogu Kowalskiej. Domy użyteczności publicznej i inne domy zajęte przez urzędy i formacje oraz kościoły nie objęte są tym rozporządzeniem.

2. We wspomnianej dzielnicy winni zamieszkać wszyscy osiadli w Lublinie Żydzi. Poza gettem jest Żydom stały pobyt wzbroniony.

Rozporządzenie gubernatora dystryktu Zörnera dotyczące utworzenia żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej w Lublinie z dnia 20 marca 1941 r.

Fragment rozporządzenia pochodzi z zasobów Archiwum Państwowego w Lublinie, Gubernator Dystryktu Lubelskiego, sygn. 892, s. 313-315.